D.A 909 Feria Hortofrutícola de Frutos del Mar y de la TierraD.A 909

D.A. N°909, de fecha 14.03.2023, que Aprueba Modificación a la Ordenanza N°12 de fecha 13.11.2019, Feria Hortofrutícola de Frutos del Mar y de la Tierra.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

D.A. N°909, de fecha 14.03.2023, que Aprueba Modificación a la Ordenanza N°12 de fecha 13.11.2019, Feria Hortofrutícola de Frutos del Mar y de la Tierra.